PERSONVERNERKLÆRING

Vi tar deg på alvor:

Pearl Journeys AS tar personvern på alvor og vil til enhver tid følge reglene med hensyn til oppbevaring, sikring og beskyttelse av personlig informasjon. Vi har etablert rutiner og prosedyrer for å ivareta de nye kravene som følger GDPR 25. mai 2018,  og vi innfrir lovens krav m.h.t utlevering, sletting og overføring av personinformasjon basert på våre kunders ønsker.

Les mer om vår personvernerklæring under

KONTAKT OSS

E-post: info@pearljourneys.com
Telefon: (+47) 414 65 668

Adresse: Gjert Sørensens vei 40, 4879 Grimstad