Populært kjent som den rosa byen, den fargerike hovedstaden i Rajasthan. Byen har en eventyrlige fortid og med en historie som gjengir modighet og storjet .Dette til tross for at den anses som en ny by som ble etablert av King Jai i 1725. Han flyttet byen fra Amber – til der vi nå kan oppleve gamle byen i Jaipur.  Navnet kommer av kongens navn Jai og ordet pur som betyr by… Den er nå en av Indias historisk viktigste byer og ivaretas som en verdensarv.

Rundt den indre bykjerne går det en 3.5 km lang bymur som omgir den gamle byen. Totalt er syv porter inn gjennom muren hvor tre porter i sydlig retning samt en port  i nord – vest og øst.

Pulsen i byen er langt lavere enn i Delhi og reiser vi ca 45 min utenfor byen kommer vi til Amber hvor Amber Castle  ligger fjellsiden og på toppen står Amber Fort.  Del lille byen Amber har en bymur til vern som er ca 27 km lang

INSPIRASJON OG MULIGHETER

Du kan sende oss en mail eller ring 41 46 56 68 eller 90 60 06 62 alle ukedager 9 – 17.