Personvernerklæring

Slik gjør vi det:

I forbindelse med nytt regelverk for håndtering av personinformasjon har Pearl Journeys lagt ned mye arbeide for å sikre at vi følger reglene med hensyn til oppbevaring, sikring og beskyttelse av personlig informasjon.
Vi har etablert rutiner og prosedyrer for å ivareta kravene i lovverket, og vi kan innfri lovens krav m.h.t utlevering, sletting og overføring av personinformasjon basert på våre kunders ønsker.

Les mer om vår personvernerklæring under